תרומה לקהילה

אנחנו אוהבים את מדינת ישראל. ואת האזרחים כאן.

החברה הישראלית על כל גוונייה חשוב לנו,וקרובה לליבנו.

חברת מחוברים לחיים תורמת כל חודש אחוז מסויים ממחזור המכירות לקניות מוצרים עבור חולים

בבתי החולים-אשר מגיע לחולים ע”י מלאכים מתנדבים.

בנוסף אנו עורכים ארוחות שישי מדי פעם לכ150 ניצולי שואה.

סדנאות בישול טבעוני למעון נשים מוכות וילדהן.

נוער בסיכון

מעוני קשישים.

אנו נמשיך בכל הכוח לתת ולהעניק מיכולתנו למגוון הקשת החברתית בישראל.